Stichting Hart voor Knegsel

Kijk voor het laatste nieuws op de pagina met publicaties.

Het is officieel: de Heilige Monulphus en Gondulphus kerk in Knegsel is op zondag 21 januari 2024 aan de eredienst onttrokken.

Het kerkbestuur wilde al vanaf het begin dat de kerk teruggegeven zou worden aan de gemeenschap. Stichting Hart voor Knegsel heeft zich sinds 2019 beziggehouden met de mogelijke herbestemming. De uitgangspunten waren dat de kerk een plek voor de Knegselnaren moest blijven, dat het een maatschappelijke functie moest houden en dat de herbestemming moest passen binnen het gedachtegoed van de kerk.

En in die visie heeft ook de nieuwe eigenaar SchipVast zich kunnen vinden. De ontwikkelaar heeft al verschillende projecten in de Kempen.

Wat zijn de plannen?
De planvorming en de verdere procedures bij de gemeente moeten nog opgestart worden, maar er zijn al wel ideeën. Zoals het er nu naar uitziet, is er volgens SchipVast in de tuin plek voor zo’n 30 tot 35 huurwoningen in de vorm en de stijl van een begijnhofje. Die woningen zijn bedoeld voor senioren en starters. Zij krijgen geen eigen buitenruimte, maar de pastorietuin als tuin. Dat kan ook een openbaar parkje zijn.

De hofjeswoningen grenzen aan de oude pastorie, die op de begane grond een soort woonkamer van Knegsel krijgt. ,,Daar kunnen we nog alle kanten mee op”, zegt Ad Keeris van Stichting Hart voor Knegsel. Op de verdieping beoogt de ontwikkelaar ook een aantal huurwoningen.

De kerk dient straks als gemeenschapshuis, net als De Leenhoef die ook grenst aan het plangebied. Zij zullen elkaar gaan versterken. Activiteiten zoals vergaderingen en tentoonstellingen kunnen dan in de oude kerk plaatsvinden. In het gebouw kunnen straks geen sacramenten meer plaatsvinden, zoals een doopsel of een kerkelijk huwelijk.

 

In een enkel geval kan er een uitzondering gemaakt worden voor een inwoner van Knegsel. De pastoor moet dan altijd toestemming geven”, licht vicevoorzitter Jos Thomas van het kerkbestuur toe. Er zal een rustplek komen en het blijft mogelijk om afscheidsbijeenkomsten te houden, maar dat moet ook altijd in overleg met de eigenaar en beheerder.

De komende tijd gaan SchipVast, Hart voor Knegsel en de inwoners van het dorp zich verder buigen over de ideeën in aanloop naar het opstarten van de verdere procedures bij de gemeente. Het kan nog zeker twee jaar duren, voordat de bouw echt start.

 

bron: ED.nl