We gingen “efkes ààchterum”.

Beste inwoners,

Efkes ààchterum…..
Een goed Knegsels gebruik dat mensen dicht(er)bij elkaar brengt, zowel letterlijk als figuurlijk.
We waren welkom! Hartelijk dank voor alle positieve reacties en bijdragen! De interviews hebben veel opgeleverd. We voelen ons gesteund in wat we beogen, namelijk sámen iets heel bijzonders realiseren in Knegsel.
Als mensen vroeger op kraamvisite gingen namen ze “ ‘nne krommen èèrrem “ mee. Een mand met allerlei nuttige spullen. Wij kwamen met een lege mand en mochten die vullen met namen, wensen en ideeën, met wat men zelf in huis heeft aan expertise, maar ook met vragen en meningen.

Op 8 maart hebben we online bijgepraat met de Gemeente. De meegaande beweging en een open houding zorgen voor een positieve samenwerking.
Op 15 maart hebben we met de Vereniging Kleine Kernen gekeken hoe we een Webinar kunnen organiseren, om binnenkort experts en inwoners bij elkaar te brengen.
Ook de Dorpsraad Knegsel voert overleg met de Gemeente over bouwen in Knegsel en andere voorzieningen. Op 17 maart hebben we met de Dorpsraad gesproken. Zo houden we elkaar op de hoogte. In een tijdspad hebben we aan het Parochiebestuur, de Gemeente, de Dorpsraad en het José Cordewinders Welzijnsfonds het plan van aanpak in grote lijnen aangegeven.
We zijn in gesprek met omwonenden en dit krijgt een vervolg op 20 maart tijdens een ontmoeting in de pastorietuin.
Bent u geïnteresseerd en wilt u iets met ons bespreken, dan nodigen we u uit om contact op te nemen met één van de bestuursleden.
Jeroen Peels ( vz )
Ad Keeris ( penningm.)
Lieke Cools
Nan van Biezen
Jeroen Mertens
Martin Slikkerveer
Jan Pasmans ( secr. )

Graag tot ziens.
Stichting Hart voor Knegsel
www.hartvoorknegsel.nl
info@hartvoorknegsel.nl