NIEUWSBRIEF NO. 3

Expertmeeting op 18 en 20 mei nu dichtbij…..

Beste dorpsbewoners,

Zoals in de vorige Nieuwsbrief vermeld vindt op dinsdag 18 en donderdag 20 mei de online
bijeenkomst plaats met als thema Het toekomstige hart van Knegsel.

Waar is de komende jaren in Knegsel behoefte aan, gezien allerlei maatschappelijke en sociale ontwikkelingen? Waar liggen uitdagingen in samenwerking? Hoe kunnen we de leefbaarheid in ons dorp vergroten? Hoe krijgen we het gevoel “mede-eigenaar te zijn” tot stand?
Er liggen best veel vraagstukken en de kerk, de pastorie en de pastorietuin, samen met MFA, Leenhoef en de school, kunnen hiervoor oplossingen bieden!
Tijdens de online bijeenkomst komen deze vraagstukken aan de orde.
De stichting Hart voor Knegsel neemt de taak op zich om dit onder uw aandacht te brengen en om verschillende partijen bij elkaar te brengen. Tijdens de sessies worden korte presentaties verzorgd en daarover gaan we in gesprek. In grote lijnen zal worden aangegeven wat de mogelijkheden zijn.
Die worden geïnventariseerd en uitgewerkt in een aantal scenario’s, die eerst besproken worden met het Parochiebestuur en vervolgens met de andere betrokken partijen.
En zo komen we steeds verder…..

De tijden van de Teams sessies zijn iets aangepast:

dinsdag 18 mei
17.30 – 19.00 uur “Exploitabele sociale mogelijkheden”
spreker: dhr. Ben van Essen

Ben van Essen is socioloog en was tot 2015 senior strateeg bij de Provincie Limburg.
Zijn passie ligt bij de gemeenschapsontwikkeling. Zo is hij o.a. voorzitter van het door de bewoners gebouwd Laefhoés in Horst-America en interim-voorzitter van NLZVE (Nederland Zorgt Voor Elkaar), een landelijke vereniging van bewonersinitiatieven op het gebied van welzijn, zorg en wonen.
19.30 – 21.00 uur “Samenwerking en eigenaarschap”
spreker: dhr. Fred van den Bosch

Fred van den Bosch is van beroep organisatieadviseur en ondernemer.
Hij houdt zich met name bezig met informatievoorziening in het publieke domein. Als mede-initiatiefnemer van de Coöperatie VOLK (Volkel Ontwikkelt Leefbare Kern) is hij o.a. bezig om een maatschappelijke herbestemming van de kerk in Volkel te realiseren. Hij weet hoe het proces “van onderop” verloopt en ook hoe belangrijk samenwerking daar bij is.

donderdag 20 mei

17.30 – 19.00 uur “Maatschappelijke functies” in een Rijksmonument.
spreker: dhr. Emil Uriot

Emil Uriot is werkzaam als adviseur Noord-Brabant bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Hij wil graag met inwoners kijken naar de invulling van nieuwbouw en verbouw van een kerkgebouw en de ruimte daar omheen. Dit alles op weg naar een duurzame inrichting.
19.30 – 21.00 uur “Bouwkundige en Planologische mogelijkheden”
spreker: dhr. Marcel Musch
Marcel Musch is als docent en onderzoeker verbonden aan de TU Eindhoven, Leerstoel Urbane Architectuur. Daarnaast is hij programmamanager bij de UniversiteitsLAB, met het doel om verbinding tussen de universiteit en de praktijk te versterken. Hij heeft met zijn studenten veel projecten uitgevoerd op het gebied van herbestemmingen van kerkgebouwen.

Wij hopen u tijdens een of meerdere sessies te “ontmoeten”.
De links om deel te nemen staan op www.hartvoorknegsel.nl onder het blad Expertmeeting Webinar.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Hart voor Knegsel.