Expertmeeting Webinar op 18 en 20 mei 2021.

 

Voor wat de herbestemming van de kerk, de pastorie en de pastorietuin moet worden, zijn er gaandeweg vier thema’s ontstaan:
1. Maatschappelijke functies.
2. Bouwkundige en Planologische mogelijkheden.
3. Exploitabele sociale mogelijkheden ( wonen-zorg-gemeenschapsontwikkeling ).
4. Samenwerking en eigenaarschap.

Over deze thema’s willen we betrokkenen en geïnteresseerden nader informeren. Maar vooral is er de behoefte om kennis op die gebieden nog te vergroten, om zo een brede basis te vormen voor het volgende stadium, namelijk het komen tot scenario’s die kunnen rekenen op draagvlak binnen Knegsel.
Veel kennis en ervaring is aanwezig in Knegsel. Er is veel betrokkenheid in het dorp en dat vergroot de kans van slagen. Daarnaast maken we gebruik van externe deskundigheid op het gebied van de vier thema’s.

Via Evert van Schoonhoven van de Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant hebben we deskundigen gevraagd om een korte presentatie te houden over mogelijkheden die het ensemble biedt ( en eventuele beperkingen waar men rekening mee moet houden ), en vervolgens gaan zij in op vragen/suggesties/ideeën/wensen.
We gaan aanwezige kennis en deskundigheid bijeenbrengen tijdens een expertmeeting. Deze vindt plaats door middel van online bijeenkomsten, rond het thema:     Het toekomstige hart van Knegsel

De bijeenkomsten vinden plaats op twee data en op iedere datum komen twee thema’s aan bod.
Via onderstaande links kunt u deelnemen aan de sessies.

Teams sessies dinsdag 18 mei

17.30 – 19.00 uur “Exploitabele sociale mogelijkheden”
spreker: dhr. Ben van Essen     Sessie 1: teams sessie exploitabele sociale mogelijkheden

Ben van Essen is socioloog en was tot 2015 senior strateeg bij de Provincie Limburg.
Zijn passie ligt bij de gemeenschapsontwikkeling. Zo is hij o.a. voorzitter van het door de bewoners gebouwd Laefhoés in Horst-America en interim-voorzitter van NLZVE (Nederland Zorgt Voor Elkaar), een landelijke vereniging van bewonersinitiatieven op het gebied van welzijn, zorg en wonen.

19.30 – 21.00 uur “Samenwerking en eigenaarschap”
spreker: dhr. Fred van den Bosch  Sessie 2: teams sessie Samenwerking en eigenaarschap

Fred van den Bosch is van beroep organisatieadviseur en ondernemer.
Hij houdt zich met name bezig met informatievoorziening in het publieke domein. Als mede-initiatiefnemer van de Coöperatie VOLK (Volkel Ontwikkelt Leefbare Kern) is hij o.a. bezig om een maatschappelijke herbestemming van de kerk in Volkel te realiseren. Hij weet hoe het proces “van onderop” verloopt en ook hoe belangrijk samenwerking daar bij is.

Teams sessies donderdag 20 mei

17.30 – 19.00 uur “Maatschappelijke functies”
spreker: dhr. Emil Uriot   Sessie 3: team sessie Maatschappelijke functies

Emil Uriot is werkzaam als adviseur Noord-Brabant bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Hij wil graag met inwoners kijken naar de invulling van nieuwbouw en verbouw van een kerkgebouw en de ruimte daar omheen. Dit alles op weg naar een duurzame inrichting.

19.30 – 21.00 uur “Bouwkundige en Planologische mogelijkheden”
spreker: dhr. Marcel Musch   Sessie 4: teams sessie Bouwkundige en planologische mogelijkheden

Marcel Musch is als docent en onderzoeker verbonden aan de TU Eindhoven, Leerstoel Urbane Architectuur. Daarnaast is hij programmamanager bij de UniversiteitsLAB, met het doel om verbinding tussen de universiteit en de praktijk te versterken. Hij heeft met zijn studenten veel projecten uitgevoerd op het gebied van herbestemmingen van kerkgebouwen.

Tot slot
Wij hopen u tijdens een of meerdere sessies te “ontmoeten”.
Via de volgende Nieuwsbrief houden we u verder op de hoogte. Deze verschijnt telkens in de Leenbode en op de website. Als u de Nieuwsbrief graag per email ontvangt dan kunt u zich daar voor
aanmelden via info@hartvoorknegsel.nl.
Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Hart voor Knegsel.