Publicaties

 • Verslag bijeenkomst 1 februari

  Huurwoningen voor starters en senioren. Maatschappelijke functies in de kerk. De pastorie, de pastorietuin en de kerk zijn door het Parochiebestuur Samen Willibrordus uit Eersel verkocht aan ontwikkelaar Schipvast uit Hapert. De Stichting Hart voor Knegsel (HvK) heeft hierin een adviserende en bemiddelende rol gespeeld. Schipvast is voornemens om huurappartementen in de tuin en de […]Lees meer »
 • JAARVERSLAG 2021

  Ondanks veel Coronahobbels zijn er dit jaar belangrijke stappen gezet en is duidelijk geworden dat we als gesprekspartner goed functioneren. We behartigen de wensen van de Knegselse gemeenschap en tevens wordt daarbij de haalbaarheid niet uit het oog verloren. Hart voor Knegsel. Het dagelijks bestuur vergaderde het jaar door veelal online, waarvan de notulen zijn […]Lees meer »
 • NIEUWSBRIEF NO. 3

  Expertmeeting op 18 en 20 mei nu dichtbij….. Beste dorpsbewoners, Zoals in de vorige Nieuwsbrief vermeld vindt op dinsdag 18 en donderdag 20 mei de online bijeenkomst plaats met als thema Het toekomstige hart van Knegsel. Waar is de komende jaren in Knegsel behoefte aan, gezien allerlei maatschappelijke en sociale ontwikkelingen? Waar liggen uitdagingen in […]Lees meer »
 • NIEUWSBRIEF NO. 2

  Online expertmeeting op 18 en 20 mei 2021. Beste dorpsbewoners, In een eerder stadium hebben we u benaderd via een enquête, een bijeenkomst, korte interviews, informatie in de Leenbode en op de website. Helaas moest de communicatie vaak “op enige afstand” plaatsvinden. Er zijn ook enkele rondleidingen geweest, die als heel positief zijn ervaren. Gaandeweg […]Lees meer »
 • NIEUWSBRIEF NO.1

  Beste inwoners, Na vorige publicaties in de Leenbode en op de website gaan we u via een Nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Allereerst willen we u iets vragen: Weet u nog waarom destijds het initiatief is genomen om de Stichting Hart voor Knegsel in het leven te roepen? …..Toen bekend werd dat […]Lees meer »
 • We gingen “efkes ààchterum”.

  Beste inwoners, Efkes ààchterum….. Een goed Knegsels gebruik dat mensen dicht(er)bij elkaar brengt, zowel letterlijk als figuurlijk. We waren welkom! Hartelijk dank voor alle positieve reacties en bijdragen! De interviews hebben veel opgeleverd. We voelen ons gesteund in wat we beogen, namelijk sámen iets heel bijzonders realiseren in Knegsel. Als mensen vroeger op kraamvisite gingen […]Lees meer »
 • De Knegselnaren aan het woord

  Beste inwoners, In de afgelopen maanden heeft Stichting Hart voor Knegsel de basis gelegd om tot een plan voor herbestemming van de kerk, pastorie en pastorietuin te komen. Op dit moment bereiden we een bijeenkomst voor, belangrijk voor alle inwoners. Stichting Hart voor Knegsel beoogt immers iets voor, door en tenslotte van alle Knegselnaren. De […]Lees meer »
 • Weer een stap gezet

  De eerste maand van 2021 zit er op. Een bewogen maand, dat kunnen we wel stellen! Hoewel de dagen weer meer licht kennen, wordt alles nog overschaduwd door beperkingen en zelfs een avondklok. Wat zouden we de wijzers graag vooruit zetten! Ondanks alles hebben we twee weken geleden een tussentijds gesprek gevoerd met het Parochiebestuur. […]Lees meer »
 • Jaarverslag 2020

  Het jaarverslag beslaat de periode vanaf 22 april 2020 ( oprichtingsdatum van de stichting ) tot en met december 2020. Een periode waarin het Coronavirus Nederland, en dus ook Knegsel, in de greep had. We konden niet of nauwelijks fysiek vergaderen, publieke activiteiten waren niet of nauwelijks mogelijk. Toch is er achter de schermen veel […]Lees meer »
 • Beleidsplan Hart voor Knegsel

  Herbestemming kerk, pastorie en pastorietuin. Beleidsplan 2020 – 2021 Ook in Knegsel staat de tijd niet stil… De kerk sluit. Hoe gaan we verder…? Van religieuze naar maatschappelijke bestemming. beleidsplan herbestemming en herontwikkeling dorpshart Knegsel. ( kerk, pastorie, pastorietuin en MFA ). Dit beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Hart voor Knegsel […]Lees meer »
 • Naar 2021

  2020… het jaar begon net als zoveel andere met “Gelukkig Nieuwjaar” en “De beste wensen”. Maar helaas zou menig geluk en voorspoed veranderen in grote zorgen om elkaars gezondheid, want voor veel mensen kwam Covid-19 als een onverwacht bezoek en sloeg het toe, als een meedogenloos virus. Het kreeg velen te pakken helaas en we […]Lees meer »
 • Laatste ontwikkelingen

  Laatste ontwikkelingen De website heeft een eerste update gekregen. Toegevoegd zijn Publicaties ( stukjes uit de Leenbode ) en Informatie ( beleidsplan ). Middels Publicaties houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. ( dat doen we ook via de vertrouwde Leenbode ). Goed nieuws! Van de provincie hebben we de beschikking ontvangen […]Lees meer »
 • De kerktoren in de Leenhoef…

  We “zetten de toren binnen”. Met een poster in De Leenhoef vragen we ieders aandacht. De kerk en de toren spelen binnen het dorp een verbindende rol. Verbinden is ook het sleutelwoord binnen de Stichting Hart voor Knegsel. In de toekomst moet het hart van Knegsel een verbindende rol (blijven) spelen in de vorm van […]Lees meer »
 • In kleine processie…

  lopen we vanuit het achterterras van de pastorie de tuin in, waarbij de statige bomen en de uitgestrektheid van de tuin opvallen. De pastorietuin werd destijds onder pastoor Houbraken uitgebreid met een processietuin. Er werd een Calvarieberg aangelegd waarop een rustaltaar kon worden geplaatst. Op de eerste zondag in juli stond Knegsel in het teken […]Lees meer »