De Knegselnaren aan het woord

Beste inwoners,

In de afgelopen maanden heeft Stichting Hart voor Knegsel de basis gelegd om tot een plan voor
herbestemming van de kerk, pastorie en pastorietuin te komen.
Op dit moment bereiden we een bijeenkomst voor, belangrijk voor alle inwoners.
Stichting Hart voor Knegsel beoogt immers iets voor, door en tenslotte van alle Knegselnaren.

De bijeenkomst ( expertmeeting ) is bedoeld om kennis en deskundigheid binnen te halen op het gebied van 1) Mogelijke maatschappelijke functies, 2) Bouwkundige en Planologische (on)mogelijkheden, 3) Mogelijke ( exploitabele ) Zorgvoorzieningen, 4) Eigenaarschap / Samenwerking.

Tot nu toe heeft veel overleg plaatsgevonden en hebben we u steeds geïnformeerd via de Leenbode.
Om tot een daadwerkelijk plan te kunnen komen, dat kan rekenen op voldoende draagvlak binnen Knegsel, willen we toch u vooral het woord geven.
Omdat een publieke bijeenkomst op dit moment niet kan, gaan we “efkes ààchterum um te buurte”. Bestuursleden van HvK zullen met diverse verenigingen, groeperingen, ondernemers ( voor zover die bij ons bekend zijn ) en individuele belanghebbenden of geïnteresseerden contact opnemen.
Onze belangrijkste vragen zijn:
– Welke lokale kennis en ervaring op bovengenoemde punten is aanwezig?
– Welke behoefte(n) op genoemde punten hebben we binnen Knegsel?
Uit ons onderzoek is al naar voren gekomen dat alles een maatschappelijke functie moet krijgen.
Het biedt mogelijkheden voor Ontmoeting, Onderwijs, Cultuur, Zorg en Wonen.
MFA de Leenhoef en faciliteiten op gebied van Horeca worden in dit alles meegenomen.
– Hoe staan de inwoners tegenover deze herbestemming?

Het “efkes ààchterum” kunt u letterlijk zien, maar we zullen in de meeste gevallen eerst een bericht sturen of telefonisch contact opnemen.

Door de enquête van vorig jaar en overleg met Parochiebestuur, Gemeente, Dorpsraad, Welzijnsfonds en de Vereniging Kleine Kernen zijn kaders gesteld, die we samen met u willen invullen. De informatie die we de komende weken ophalen bespreken we met een aantal experts.
Tijdens de bijeenkomst, die we hopelijk in maart kunnen realiseren, zijn deze aanwezig.
Er is dan ruimte voor dialoog, het stellen van vragen en het uitwisselen van wensen en ideeën.

Afhankelijk van de toegestane groepsgrootte zullen we u via de Leenbode informeren hoe de bijeenkomst zal plaatsvinden. Daarbij zijn ook de Dorpsraad, het José Cordewinders Welzijnsfonds, Parochiebestuur, Gemeente en de Vereniging Kleine Kernen betrokken.
Mede door uw bijdrage kan na deze bijeenkomst een concept-plan worden opgesteld.

Hebben we u gemist? Dan bieden we daarvoor onze excuses aan.
Bent u toch geïnteresseerd en wilt u iets delen, neem dan contact op: info@hartvoorknegsel.nl
Graag tot ziens.
Bestuur Hart voor Knegsel
Jeroen Peels ( vz )
Ad Keeris ( penningm.)
Lieke Cools
Nan van Biezen
Jeroen Mertens
Martin Slikkerveer
Jan Pasmans ( secr. )

Geplaatst in Uncategorized.