Hart voor Knegsel Enquete

In de vorige Leenbode hebben we u “bijgepraat” over de ontwikkelingen.
Ondertussen heeft u informatie vanuit het parochiebestuur kunnen lezen in De Hint.
Het is duidelijk wat ons de komende tijd te wachten staat.

Waar staan wij voor?

Onze uitgangspunten

Niet afwachten maar anticiperen op het voorgenomen besluit.
Initiatief nemen om gesprekspartner te zijn binnen de driehoek parochie-gemeente-dorp.
Tijdig nadenken over goede bestemmingen.
Kerk is “baken” in het dorp en dat moet zo blijven.
De kerk moet een centrale rol blijven behouden. Er zijn veel mogelijkheden.
Verbindende elementen die binnen de kerk ontstaan zijn, behouden.
Zoeken naar nieuwe elementen. Hier liggen kansen voor Knegsel.

Onze aandachtsgebieden

– Toekomstige gebruiksmogelijkheden van kerk, pastorie, pastorietuin en MFA in beeld brengen. Doel is om elkaar hierin te versterken.
– Voor welke doelgroepen bieden de locaties mogelijkheden?
– Een organisatie om plannen daadwerkelijk vorm te geven.
Start is de initiatiefgroep, waarbinnen het kernteam nu vooral actief is, met als doel een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor plannen die we willen ontwikkelen.
– Financiering van het geheel, zodanig dat we over kerk, pastorie en tuin eigen regie houden.

Ontwikkelingen

We houden u op de hoogte via de Leenbode en er zullen nog bijeenkomsten plaatsvinden. We merken dat het leeft binnen Knegsel en daar zijn we vooral blij mee. Daarom willen we graag doorpakken. Hoe?
Eerst willen we onderzoeken waar behoefte aan is en welke wensen Knegsel heeft.
Ook willen we graag weten wat men echt NIET wil.
Benodigde competenties, ervaring en expertise om de invulling handen en voeten te geven komen in een later stadium aan de orde.

Nieuw is onze website: www.hartvoorknegsel.nl
Sinds vorige week is deze in de lucht. Gaandeweg bouwen we de website verder uit.
We hebben voor nu een poll aangemaakt. Daarin kunt u aangeven wat volgens u een goede bestemming is voor de kerk, voor de pastorie en voor de pastorietuin. Meerdere keuzes zijn mogelijk.
U kunt de poll ook invullen in deze Leenbode en vervolgens inleveren op één van de volgende adressen: Eikenbocht 56, Steenselseweg 14, Vossenweg 6.

De poll staat open tot 20 maart. Wij hopen op veel reacties.
Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen.

Met vriendelijke groet en met hart voor Knegsel,
het kernteam

________________________________________

Onderzoek bestemming hart voor Knegsel

In de kerk of pastorie moet ruimte blijven/komen voor:
0 gebed en ontmoeting
0 bezinning
0 liturgische bijeenkomst
0 een kapel
0 het houden van een (niet kerkelijke) afscheidsdienst
0 een huwelijksceremonie
0 de carnavalsmis
0 een opbaring, voorafgaand aan een afscheidsdienst
0 concerten
0 volkskerstzang
0 ontmoeting rond maatschappelijke vraagstukken
0 cultuur
0 galerie
0 vaste tentoonstelling van diverse roerende zaken uit de kerk
0 wisselende tentoonstellingen
0 lezingen
0 vergaderen
0 parochiële werkgroepen
0 koren / fanfare om te repeteren
0 torenbeklimming
0 een extra locatie voor de school
0 congres
0 horeca voor vergaderen, congressen e.d.
0 horeca, als
0 geven van cursussen
0 onderbrengen van het Gilde H.H. Monulphus en Gondulphus
0 bieden van zorg
0 bieden van doktershulp
0 een kleine hospice
0 ruimte voor jonge of kleine Knegselse ondernemer(s)
Ik denk ook aan:
0
0

In de pastorietuin moet ruimte komen voor:
0 seniorenwoningen
0 zorgwoningen, zorgappartementen
0 een klein zorgcentrum van Joris Zorg
0 een mooi park
0 speelplek ( ook geschikt als speelruimte voor school )
0 een algemene moestuin
0 toegankelijk zijn voor iedereen
0 recreatie
0 openluchttheater aan achterzijde Leenhoef
Ik denk ook aan:
0
0

Wat mag volgens u NIET de bestemming zijn?
0 uitgaanscentrum
0 verkoophal
0
0

Na 20 maart gaan we de reacties inventariseren.
Dan zal gekeken worden welke haalbaar zijn om verder mee te nemen.

Geplaatst in Uncategorized.