Laatste ontwikkelingen

Laatste ontwikkelingen

De website heeft een eerste update gekregen.
Toegevoegd zijn Publicaties ( stukjes uit de Leenbode ) en Informatie ( beleidsplan ).
Middels Publicaties houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
( dat doen we ook via de vertrouwde Leenbode ).

Goed nieuws!
Van de provincie hebben we de beschikking ontvangen voor het eerste deel van de gevraagde subsidie.
Ook van Stichting José Cordewinders Welzijnsfonds hebben we een bijdrage ontvangen.
Deze twee maken het mogelijk om het plan van aanpak concreet te gaan maken.
Het eerste deel van die aanpak bestaat uit het zoeken naar en zorgen voor draagvlak.

Vertraging en nu weer in de “versnelling”?
Zoals alles en iedereen op dit moment last ervaart van de nog steeds rondwarende pandemie, verliep ook het proces Hart voor Knegsel de laatste maanden langzamer dan we wilden. In die tijd hebben we ons vooral gericht op netwerken en “voorwerk” doen om straks het proces weer vlot te kunnen trekken. We geloven er in dat we in het begin van 2021 uit onze “lockdown” kunnen.
Ondertussen vernamen we dat binnen de Provincie Noord-Brabant een koerswijziging heeft plaatsgevonden, waardoor subsidies aan cultureel erfgoed niet meer vanzelfsprekend zijn.
ErfgoedLab Brabant, het “loket” waar wij konden aankloppen voor de provinciale subsidie,
houdt per 1-1-2021 op te bestaan. Gelukkig hadden we de aanvraag al ruim van tevoren gedaan! Een en ander heeft directe gevolgen voor de dienst waarvan we gebruik zouden gaan maken. Op 1 december was dit het agendapunt op onze vergadering.

Een prachtige poster van de kerk met pastorie is één van de manieren waarop we de aandacht van de inwoners van Knegsel willen trekken. Vanaf nu heeft die een zichtbare plek in de foyer van de Leenhoef. In de volgende Leenbode meer over deze “omroeper”.

Vriendelijke groet,
Jan Pasmans

Stichting Hart voor Knegsel
www.hartvoorknegsel.nl
info@hartvoorknegsel.nl

Geplaatst in Uncategorized.