NIEUWSBRIEF NO.1

Beste inwoners,

Na vorige publicaties in de Leenbode en op de website gaan we u via een Nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Allereerst willen we u iets vragen: Weet u nog waarom destijds het initiatief is genomen om de
Stichting Hart voor Knegsel in het leven te roepen?
…..Toen bekend werd dat de kerk gesloten ging worden, en kerk en pastorie verkocht zouden gaan
worden, waren wij bang dat dit beeldbepalend hart van Knegsel er in de toekomst wel eens
anders uit zou kunnen gaan zien dan we wilden. We waren ook bang dat het een bestemming
zou kunnen krijgen waar Knegsel niets aan zou hebben. Dat zo’n dreiging er ook echt was,
daarvan getuigen de verschillende verzoeken tot aankoop die het Parochiebestuur heeft ont-
vangen. Wij wilden voorkomen dat de regie over het proces dat zou gaan volgen, niet in eigen
Knegselse handen zou komen.
Gelukkig was er ook bij het Parochiebestuur de intentie om het cultureel erfgoed ( kerk, pastorie en pastorietuin) te behouden voor Knegsel.
Om ervoor te zorgen dat we een duidelijke gesprekspartner en onderhandelaar konden zijn is op 22 april 2020 de stichting opgericht. We zijn nu dus als Hart voor Knegsel bijna een jaar actief!

De naam zegt genoeg: Met hart vóór Knegsel richten we ons op het realiseren van het toekomstige hart ván Knegsel. We zijn er van overtuigd dat dit kan slagen als we daarin met elkaar samenwerken. We komen daarom niet met een klaarliggend plan, maar creëren mogelijkheden en kansen om als dorpsgemeenschap mede te bepalen hoe het er uit gaat zien.
We hebben in het afgelopen (Corona-)jaar heel veel voorwerk gedaan. De laatste resultaten zijn de
vele gesprekken die we in Knegsel hebben gevoerd en waaruit een grote betrokkenheid blijkt.
Ook bespeuren we terecht aanwezige vragen als: Wordt “onze achtertuin” volgebouwd?, Welke inbreng hebben we?, Heeft het financieel wel kans van slagen? Welke belangen worden vooral meegenomen?

Vanuit Bisdom en Parochiebestuur is onder andere de voorwaarde gesteld dat er maatschappelijke en sociale functies aan gegeven worden, waar Knegsel nu en in de toekomst behoefte heeft.
Dus kijken we naar een “veranderend Knegsel”. Algemene belangen en de identiteit van het dorp wegen zwaar. Wij zien kansen voor het vergroten van de leefbaarheid. Het hart van Knegsel kan een unieke en verbindende plek worden voor jong en oud.
Om kennis en informatie op te doen organiseren we binnenkort een expertmeeting. We nodigen experts op het gebied van maatschappelijke en sociale functies, bouwkundige en planologische mogelijkheden, exploitabele woon- of zorgvoorzieningen en vormen van samenwerking uit.
Samen met diverse geledingen uit Knegsel, gaan we de mogelijkheden (en onmogelijkheden) met elkaar bespreken.

De uitkomsten hiervan vormen “de eerste bouwstenen” waarmee we verder kunnen werken aan een plan dat kan rekenen op een breed draagvlak binnen Knegsel.

We hopen dat u met belangstelling deze Nieuwsbrief hebt gelezen. Tot de volgende!

Met vriendelijke groet,

Stichting Hart voor Knegsel
www.hartvoorknegsel.nl
info@hartvoorknegsel.nl

Geplaatst in Uncategorized.