NIEUWSBRIEF NO. 2

Online expertmeeting op 18 en 20 mei 2021.

Beste dorpsbewoners,

In een eerder stadium hebben we u benaderd via een enquête, een bijeenkomst, korte interviews, informatie in de Leenbode en op de website. Helaas moest de communicatie vaak “op enige afstand” plaatsvinden. Er zijn ook enkele rondleidingen geweest, die als heel positief zijn ervaren.
Gaandeweg zijn er vier thema’s ontstaan:
1. Maatschappelijke functies.
2. Bouwkundige en Planologische mogelijkheden.
3. Exploitabele sociale mogelijkheden ( wonen-zorg-gemeenschapsontwikkeling ).
4. Samenwerking en eigenaarschap.

Over deze thema’s willen we betrokkenen en andere geïnteresseerden nader informeren. Maar vooral hebben we de behoefte om kennis op die gebieden nog te vergroten, om zo een brede basis te vormen voor het volgende stadium, namelijk het komen tot een paar scenario’s die kunnen rekenen op draagvlak binnen Knegsel. Die scenario’s vormen een onderdeel van het plan dat we bespreken met het Parochiebestuur. In dat plan beschrijven we de behoeften die er in de komende jaren in Knegsel zijn op het vlak van genoemde thema’s, en hoe die te verwezenlijken zijn.

Veel kennis en ervaring is aanwezig in Knegsel. We hebben dat gemerkt tijdens de onlangs gehouden interviews en we zijn heel blij dat men die wil delen. Er is veel betrokkenheid in het dorp en dat maakt het “iets van ons allemaal”. Daardoor wordt de kans van slagen alleen maar groter!
Daarnaast maken we gebruik van externe deskundigheid op het gebied van de vier thema’s.
Via de Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant hebben we vier deskundigen gevraagd om een korte presentatie te houden over mogelijkheden die het ensemble biedt ( en eventuele beperkingen waar men rekening mee moet houden ), en vervolgens gaan zij in op vragen/ suggesties/ideeën/wensen.
We gaan aanwezige kennis en deskundigheid bijeenbrengen tijdens een expertmeeting.

Deze vindt plaats door middel van een online bijeenkomst, rond het thema
Het toekomstige hart van Knegsel.

U kunt daar aan deelnemen. Noteert u alvast de volgende data.
dinsdag 18 mei         17.00 – 18.30 uur thema: Exploitabele sociale mogelijkheden.
19.00 – 20.30 uur thema: Samenwerking en eigenaarschap.

donderdag 20 mei    17.00 – 18.30 uur thema: Maatschappelijke functies
19.00 – 20.30 uur thema: Bouwkundige en Planologische mogelijkheden.

Dorpsbewoners die we eerder al benaderd hebben ontvangen per email een uitnodiging met een link. Mochten we nog niet met ú gesproken hebben, maar wilt u toch ook graag deelnemen?
Op deze pagina van onze website verschijnen tevens de links.

Hopelijk kunnen we snel weer naar het normale leven en naar publieke bijeenkomsten!
De digitale techniek maakt het gelukkig mogelijk dat het óók op deze manier kan.
Graag dus tot ziens.

Bestuur Hart voor Knegsel

Geplaatst in Uncategorized.