Weer een stap gezet

De eerste maand van 2021 zit er op. Een bewogen maand, dat kunnen we wel stellen!
Hoewel de dagen weer meer licht kennen, wordt alles nog overschaduwd door beperkingen en zelfs een avondklok. Wat zouden we de wijzers graag vooruit zetten!
Ondanks alles hebben we twee weken geleden een tussentijds gesprek gevoerd met het Parochiebestuur. Een verhelderend gesprek dat ons weer wat verder heeft gebracht.
In de Leenbode van 11 december konden we u melden dat we, dankzij een financiële bijdrage van de provincie en van het José Cordewinders Welzijnsfonds, nu ook concreet verder aan de slag kunnen. Daarover willen we u in de komende weken blijven informeren.
Als u benieuwd bent naar wat in het afgelopen jaar bereikt is dan kunt u het Jaarverslag 2020 lezen op de website. Daaruit kunt u opmaken dat we een brede basis hebben gelegd.
Die basis is nodig voor wat we in 2021 willen bereiken.
In onze vergadering van 26 januari j.l. hebben we een voorstel voor de aanpak van een deskundigenbijeenkomst en draagvlakverbreding besproken. Hierbij worden we ondersteund door de Vereniging Voor Kleine Kernen. Een belangrijk onderdeel daaruit is het benaderen van stakeholders ( belanghebbenden, betrokkenen, inwoners ) binnen Knegsel. Stakeholders zijn ook de Gemeente, het Parochiebestuur en het Bisdom, Dorpsraad Knegsel en de Stichting José Cordewinders Welzijnsfonds.
We nodigen de stakeholders uit om over ideeën en mogelijkheden met ons en met deskundigen te praten. We doen dat in clusters.
1. Onderwijs – Cultuur – Educatie
2. Jeugd/Jongeren – Senioren/Ouderen
3. Sport- en Buurtverenigingen – Knegsels Fist/ KA on Route
4. Horeca – een aantal overige ondernemers
In de komende weken nemen wij contact op met deze clustergroepen.

Onze missie:
(Her)bestemming realiseren voor kerk, pastorie en pastorietuin in Knegsel.
Zorgen voor een verdienmodel met een duurzame exploitatie.

Onze visie:
Knegsel krijgt een “kloppend hart”, met diverse verbindende elementen, in een mooie groene omgeving. Door haar maatschappelijke functie, waarbij we oog hebben voor religieuze aspecten, blijft het een vertrouwde omgeving voor de Knegselnaren.
Vanuit coöperatieve gedachte verbeteren we de leefbaarheid en kunnen zich binnen Knegsel bestaande en nieuwe activiteiten (verder) ontplooien.

We hopen elkaar tijdens een bijeenkomst persoonlijk te kunnen ontmoeten. Mocht dat nog niet mogelijk zijn dan zal deze bijeenkomst online plaatsvinden.
“Samen maken we het mogelijk”.

Hartelijke groeten,
Stichting Hart voor Knegsel
www.hartvoorknegsel.nl
info@hartvoorknegsel.nl

Geplaatst in Uncategorized.