Waar staan wij voor

Naar aanleiding van het voorgenomen besluit van de parochie “Samen Willibrordus” om de kerk uit de eredienst te onttrekken, dat naar voren kwam op de informatieavond van 13 november 2019, heeft de dorpsraad van Knegsel een initiatiefgroep opgericht. Doel is om na te denken en te inventariseren wat er mogelijk is om dit erfgoed ensemble her te bestemmen en te behouden voor de Knegselse gemeenschap.
Op 16 december 2019 zijn na een oproep in de Leenbode een dertigtal betrokken Knegselnaren bijeengekomen in de Leenhoef. Zij hebben die avond gebrainstormd over mogelijke nieuwe bestemmingen voor kerk, pastorie en tuin.
Uitgangspunt is: “Iets voor Knegsel”. Denk daarbij aan iets maatschappelijks, cultureels, religieus, sociaal, verbindend, maar ook zoeken naar een manier om dit prachtige stukje Knegsel voor toekomstige generaties financieel in stand te kunnen houden.
Op deze avond is besloten om een kernteam samen te stellen dat de doelen van deze avond verder uitwerkt. En vanuit dit kernteam is inmiddels stichting hart voor Knegsel ontstaan.

De stichting bestaat uit:

Jeroen Peels  voorzitter
Vacature secretaris
Ad Keeris penningmeester
Nan van Biezen
Nienke Kloppenburg
Jan Coppens
Frank de Bruijn

Extern adviseur: Manfred Olgemoller

We stellen het zeer op prijs als reacties, ideeën, suggesties, commentaren, kritiek, steunbetuigingen, verhalen van vroeger en wat zo meer worden aangeleverd. Zo kunt u er aan bijdragen dat het Hart voor Knegsel blijft bestaan.
Uw reacties en suggesties kunt u sturen naar info@hartvoorknegsel.nl
Wilt u op de hoogte gehouden worden van verdere ontwikkelingen laat uw gegevens achter op de pagina "contact".Onze uitgangspunten

Niet afwachten maar anticiperen op het voorgenomen besluit. Initiatief nemen om gesprekspartner te zijn binnen de driehoek parochie-gemeente-dorp. Tijdig nadenken over goede bestemmingen. Kerk is “baken” in het dorp en dat moet zo blijven. De kerk moet een centrale rol blijven behouden. Er zijn veel mogelijkheden. Verbindende elementen die binnen de kerk ontstaan zijn, behouden. Zoeken naar nieuwe elementen. Hier liggen kansen voor Knegsel.

Onze aandachtsgebieden:

  • Toekomstige gebruiksmogelijkheden van kerk, pastorie, pastorietuin en MFA in beeld brengen. Doel is om elkaar hierin te versterken.
  • Voor welke doelgroepen bieden de locaties mogelijkheden?
  • De stichting hart voor Knegsel is opgericht om daadwerkelijke plannen vorm te geven.
  • Financiering van het geheel, zodanig dat we over kerk, pastorie en tuin eigen regie houden.
  • Zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor de toekomstige plannen.

Beleidsplan Hart voor knegsel

Ontwikkelingen

We houden u op de hoogte via de website en de Leenbode en er zullen nog bijeenkomsten plaatsvinden. We merken dat het leeft binnen Knegsel en daar zijn we vooral blij mee. Daarom willen we graag doorpakken.
Hoe?
We hebben onderzocht waar behoefte aan is en welke wensen Knegsel heeft.  Inmiddels zijn de uitslagen van de beëindigde enquete bekend.
Heeft u nog ideeën of suggesties geef deze dan door via het contactformulier
Ook willen we graag weten wat men echt NIET wil.

Jaarverslag 2020